<a href="http://shop.sadda.ir/8-acconting" title="حسابداری">حسابداری</a><span class="navigation-pipe">></span>دانلود پروژه حسابداری استهلاک
دانلود پروژه حسابداری استهلاک

دانلود پروژه حسابداری استهلاک

جدید

دانلود رایگان پروژه حسابداری استهلاک

عنوان:پروژه حسابداری استهلاک
فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:169

جزییات بیشتر

988 قلم

5,000تومان

افزودن به علاقه‌مندی‌ها

اطلاعات بیشتر

تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوريكه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

حسابداری استهلاک چیست؟

با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود.

بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود.

در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:

  1. مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفادهدایره فروش کالاقرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند.
  2. دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(ماننداستهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک :

در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی تقسیم می کنند:

  1. استهلاک به معنای اعمحکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از انها می کند.

به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد.

استهلاک در این معنا به دو گروه زیر تقسیم می شود:

الف_ استهلاک داراییهای مشهودیعنی داراییهایی که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب_ استهلاک داراییهای نامشهود : که موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیز یا حق امتیاز و  حق اختراع و …

2.استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی:

مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

علل استهلاک:

به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

عوامل فيزيكي(Physical Factors):   عوامل کار بردي(Functional factors):

  1. فرسودگی ناشی از استعمال                         1. عدم کفایت
  2. گذشت زمان                                             2. نابابی که تعویض زودرس را هم در بر میگیرد
  3. پوسیدگی و زنگ زدگی

لازم به ذکر است که عوامل سه گانه فيزيكي مرتبا بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می کاهند. ولی وقوع عوامل کار بردي کمتر مورد پیدا می کند.

نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلات و طرز کار انها و کاهش یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات  گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: مفاهیم اصلی استهلاک

 تعريف استهلاك

 ماهيت استهلاك

 انواع استهلاك

 علل استهلاك

 برآورد استهلاك

 در محاسبه استهلاك 2 نوع برآورد ضرورت پيدا مي كند

متغيرهايي كه در محاسبه هزينه استهلاك هر دوره بايد مورد نظر قرار گيرند

ارزش اسقاط

در برآورد عمر مفيد براي محاسبه استهلاك، شروط و نكاتي باید بطور ضمني در نظر گرفته شود

عمر مفيد ممكن است بر حسب يكي از مقياسها تعيين شود

ثبت استهلاك

خلاصه فصل اول

فصل دوم: روشهاي استهلاك    

مقدمه

طبقه بندی روشهاي استهلاك

الف: محاسبه بر حسب زمان

ب: محاسبه بر حسب محصول يا روشهاي متبني بر تغيير هزينه هر دوره

ج- روشهاي مبتني بر استهلاك بيشتر در سالهاي اول عمر مال و كاهش تدريجي آن

د – روشهاي مبتني بر محاسبات سرمايه گذاري و سود منتسب به آن

روش خط مستقیم

نقد و بررسی روش خط مستقيم

ايراداتي که بر روش خط مستقيم وارد دانسته اند

روش ساعات كاركرد

نقد و بررسی روش ساعات كاركرد

روش ميزان توليد

نقد و بررسی روش ميزان توليد

روش تعديل ميزان توليد

نقد و بررسی روش تعديل ميزان

روشهاي شتابدار استهلاك

نقد و بررسی روشهای شتابدار استهلاک

اهم روشهاي شتابدار استهلاك

روش مجموع سنوات

روش مانده نزولي

نقد و بررسی روش مانده نزولي

معایب روشهای شتابدار استهلاک

استهلاك براساس نظريه هاي سرمايه گذاري

مبلغ استهلاك هر دوره از دو عامل تشكيل مي شود

استهلاك به روش قسط السنين

روش سرمايه گذاري وجوه استهلاكي

نقد و بررسی روشهای قسط السنین و سرمایه گذاری وجوه استهلاکی

خلاصه فصل دوم

فصل سوم: روشهای دیگر استهلاک

مقدمه

روش ارزيابي موجودي

روشهای استهلاك گروهي و تركيبي

نقد و بررسی روشهای استهلاك گروهي و تركيبي

روشهای تعويض

نقد و بررسی طرق تعويض

خلاصه فصل سوم

فصل چهارم: محاسبه استهلاک در کسر سال

مقدمه

1 – تعداد روزهاي كاركرد

2 – تعداد ماههاي كاركرد

3 – سال كاركرد

كسر سال در روش خط مستقيم

كسر سال در روش مجموع سنوات

كسر سال در روش مانده نزولي

الف – محاسبه استهلاک

ب- فرمول محاسبه استهلاك انباشته

ج – فرمول محاسبه مانده استهلاك نشده يا ارزش دفتري

استفاده نكردن موقت از دارائي

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم: استهلاک منابع طبیعی

مقدمه

نحوه استهلاك منابع طبيعي

الف- بهاي تمام شده يك منبع طبيعي

ب- ذخيره اقتصادي منبع

ج- برآورد ارزش خالص بازيافتني

د- تعيين نرخ استهلاك واحد توليد

هـ- تعيين ميزان استهلاك دوره و طرز ثبت آن

استهلاك منابع طبيعي و تقسيم سود

خلاصه فصل پنجم

فصل ششم: تغییرات و اصلاحات در استهلاک

مقدمه

تغيير روش استهلاك

تغيير در برآورد

تغيير در برآورد عمر مفيد

تغيير در ميزان توليد

اشتباهات محاسباتي

خلاصه فصل ششم

فصل هفتم: افشای استهلاک در صورتهای مالی

مقدمه

استهلاك و سود

استهلاك و گردش پول

خلاصه فصل هفتم

فصل هشتم: مسائل ناشي از مباني كنوني و روشهاي جاري استهلاك

مقدمه

فزوني دوران استفاده بر عمر مفيد برآوردي

فزوني ارزش اسقاط بر بهاي تمام شده اوليه

تفاوت ارزش عادله و ارزش دفتري

روشهاي سنتي استهلاك و واقعيات دنياي امروز

خلاصه فصل هشتم

فصل نهم: مقررات مالياتي درباره استهلاك

مقدمه

1 – علل استهلاك

2 – ماخذ استهلاك

3 – ارزش اسقاط

4 – تاريخ شروع استهلاك

5 – روش استهلاك

6 – روش استهلاك در معادن

7 – نرخ و مدت استهلاك

8 – طرز محاسبه استهلاك كسر سال

9 – عدم استفاده موقت از دارايي

10 – حاصل فروش و ارزش دفتري

11 – ساير مطالب قانون

خلاصه فصل نهم

منابع

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

دانلود پروژه حسابداری استهلاک

دانلود پروژه حسابداری استهلاک

دانلود رایگان پروژه حسابداری استهلاک

عنوان:پروژه حسابداری استهلاک
فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:169

نوشتن نقد و نظر